RİZE, TRABZON, BAYBURT, GÜMÜŞHANE İLLERİ ÇED OLUMLU
04 Haziran 2018

 

Rize, Trabzon, Bayburt ve Gümüşhane İlleri, Merkez, Aydıntepe, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı, Of, Sürmene, Merkez, Köse ve Kalkandere İlçeleri ile Dinibaş, Meşe, Kıran, Koçalak, Mahkeme, Kesinti, Kaynarca, Büyüköküz ve Fındıklı Mevkiileri'nde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 380 kV Kalkandere-Köse Elektrik Enerjisi İletim Hattı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; Rize, Trabzon, Bayburt ve Gümüşhane Valilikleri (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de Rize, Trabzon, Bayburt ve Gümüşhane Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.