Bayburt Valiliği
Bayburt Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bayburt Valiliği
Bayburt Valiliği
Erzurum- Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

 Erzurum- Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi

1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Askı İlanı

 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 644 Sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca 27/08/2015 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu Çevre Düzen Planı  Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün internet adresi duyurular bölümünde ve Bakanlığımız http://www.csb.gov.tr/gm/mpgm/index.php?Sayfa=sayfaicerik&IcId=1356 adresinde yayınlanmıştır.

 Ayrıca söz konusu plan 30 (otuz) gün süre ile Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda (14.09.2015-13.10.2015) tarihleri arasında askıda kalacaktır. İlan süresi içerisinde plan ile ilgili itirazlar, görüşler, öneriler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılacaktır. Askı süresi sonunda yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hasan SAKA

                                                                                                Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürü