Onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

Müdürlüğümüzce Onaylanan Plana Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları

1 - Bayburt İli, Merkez İlçesi, Masat Köyü, H45D06A, H45D06B, H45D07A, H45D07B ve H45D08A no'lu paftalarda yer alan Yıldırım HES Projesi kapsamındaki sahaya  ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu.

2 - Bayburt İli, Merkez İlçesi, Çoruh  Nehri / Masat Çayı üzerinde yapılmakta olan Genç Osman Regülatörü ve HES Projesi kapsamındaki sahaya ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu. 

3 - Bayburt İli, Merkez İlçesi, Gümüşsu Köyü, Karaabdal Mevkii, H44C01D2A Pafta, 427 no'lu Parsele ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu.

4- Bayburt İli Şingah Mah. 230 ada 54 parsele ait 08.10.2013 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

5 - Bayburt İli, Merkez İlçesi, Yanıkçam Köyü, H44B15C3A, H44B153D, H44B15C4B, H44B15C4C Paftalarına ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu.

6 - Bayburt İli, Merkez İlçesi, Danişment Köyü, H44A24D4C, H44A24D4D Pafta, 593 no'lu Parsele ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu.

7- Bayburt İli , Merkez İlçesi Erenli Köyü H44C01A1C,H44C01A2A paftalarına ait 18.02.2015 tarih onaylanan imar planına esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu

8-Bayburt İli Merkez İlçe , Kop Köyü sınırları içerisinde,51K1B , 51K2A , 51K3D , 51K4A , 51K4B , 51K4C nolu hali hazır paftalarında çalışma sınırları belirtilen alana ait 25.05.2015 tarih onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu

9-Bayburt İli Demirözü İlçesine ait, 10.05.2016 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 

10-Bayburt İli Şingah Mah. (cezaevi yanı) 230 ada 107 parsele ait 16.05.2016 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

11-Bayburt ili Danişment köyü 111 ada 14 parsele ait 16.06.2016 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu

12-Bayburt Merkez ilçesi Tuzçuzade mahallesi 506 ada 5 parselede yapılması planlana Sağlık Tesis alanına ait 09.08.2016 tarihinde onaylanan İmar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

13-Bayburt İli Aydıntepe İlçesi top dağı mevki 1581 nolu parselde yapılması planlanan güneş enerjisi santrali alanına ait 19.09.2016 tarihinde onaylanan imar planına esas Jeolojik jeoteknik etüt raporu

14-Bayburt İli Merkez ilçesi Mutlu Köyü 523 ada 6 nolu parsele ait 19.09.2016 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas jeolojik jeoteknik etüt raporu

15-Bayburt İli Demirözü İlçesi Çakırözü Köyü 619 nolu parsele ait 19.09.2016 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas jeolojik jeoteknik etüt raporu.

16–Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 163-165 ada 2 nolu parsele ait 10.11.2016 tarihinde onaylanan İmar planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu.

17- Bayburt İli Merkez İlçesi Tuzcuzade Mah 561 ada 65 nolu parsele ait 04.04.2017 tarihinde onaylanan İmar planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu.

18- Bayburt İli Merkez İlçesi Gençosman Köyü 1058 nolu parsele ait 03.05.2017 tarihinde onaylanan İmar planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu.