ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN DUYURU
24 Nisan 2015

          

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt İli Merkez İlçesinde “Bayburt Kırklartepe Barajı, Sulaması, Malzeme Ocakları, Kırma-Yıkama-Eleme Tesisi ve Beton Santrali Entegre Projesi yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek,  projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

 

 

Toplantı Yeri                  : Göldere Köyü Mahalle Odası

Toplantı Yerinin Adresi: Göldere Köyü/BAYBURT

Toplantı Tarihi              : 07.05.2015

Toplantı Saati                : 14:30

 

 

Proje Sahibi: DSİ Genel Müdürlüğü

Tel   : 0 (312) 417 83 00

Faks: 0 (312) 418 24 98

 

 

 

ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş: Eser Proje ve Mühendislik A.Ş.

Tel   : 0 (312) 408 00 00

Faks: 0 (312) 418 00 10