BAYBURT ili MERKEZ ilçesindeki
03 Ağustos 2018
BAYBURT ili MERKEZ ilçesi sınırları içerisinde EMİRHES ENERJİ ÜRETİM MÜŞAVİRLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından yapılması planlanan HALUK REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (14.800 MWm - 14.138 MWe) projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır.Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 04/09/2018 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya BAYBURT Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Halkın Katılımı Toplantısı yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve BAYBURT Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.